สาส์นจากผู้บริหาร

ขอต้อนรับนักเรียน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ด้วยความสดใสเบิกบาน เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ ตามการใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้จึงอยากนำเสนอแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิต โดยปัจจัยแรกได้แก่การรักษาเวลาเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ประเมินศักยภาพของตนเองและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งแม้ต้องทำงานอย่างหนักก็จำเป็นต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม …

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการ

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 2566

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นม 3 และม 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 19 มกราคม

วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพกา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน 

Read More »

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​

Read More »

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

โรงเรียนบุญเหลือ​วิทยานุสรณ์ 2 ขอแสดงความยินดี กับครูผู้สอน และนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ทุกคน

Read More »
บริการออนไลน์ E-SERVICE
วารสาร