โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

การประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูไพฑูรย์ พลไธสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ครูธัญชนก พลไธสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสได้รับการประเมินผ่านให้มีและให้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา