โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา