โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์๒ นำโดย นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์๒ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและความกตัญญูเพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ ผู้ซึ่งมีพระคุณที่ได้ให้ชีวิตและเลี้ยงดูลูกให้เติบโต ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมเคารพกราบแม่ผู้ให้กำเนิดและผู้มีพระคุณ กิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความรัก