โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ทำบุญขึ้นปีใหม่ และ เปลี่ยนอาภรณ์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

วันที่ 2 มกราคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 โดยการนำของ นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และเปลี่ยนอาภรณ์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล