โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนในการเปิดเทอมวันแรก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น ในโอกาสนี้ ได้มีการแนะนำคุณครูคนใหม่ 2 ท่านได้แก่ คุณครูวัชรี ปานจรูญรัตน์ คุณครูภาษาจีน และ คุณครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย คุณครูคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนได้รู้จักอีกด้วย