โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

โรงเรียนบุญเหลือ​วิทยานุสรณ์ 2 ขอแสดงความยินดี กับครูผู้สอน และนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ทุกคน