โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2566

เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราชแห่งชาติ 23 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญแก่ประเทศไทย

โดยมี นางสาวเพ็ญจิตตรี จิตมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ