โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 19 มกราคม

วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพกา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน                                   ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 19 มกราคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนวยศิลปิ มานะงาน นายอำภอพระทองคำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2