โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย โปรแกรม CANVA

วันที่ 25 มีนาคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม CANVA ให้กับคณะครู ในการนี้ได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง