สาส์นจากผู้บริหาร

ขอต้อนรับนักเรียน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ด้วยความสดใสเบิกบาน เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ ตามการใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้จึงอยากนำเสนอแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิต โดยปัจจัยแรกได้แก่การรักษาเวลาเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ประเมินศักยภาพของตนเองและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งแม้ต้องทำงานอย่างหนักก็จำเป็นต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม …

ข่าวประชาสัมพันธ์

Merry Christmas & happy new year 2024

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ​นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู​

Read More »

สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการผู้คุมสอบในการสอบนักธรรมสนามหลวง

Read More »

ร่วมแสดงความยินดี

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More »

กิจกรรม จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ โดยนางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม

Read More »

ขอเป็นออเจ้าสักวันนะคะ

28 พฤศจิกายน 2566 พี่ ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More »

ต้อนรับคุณครูใหม่ สู่รั้วบุญเหลือ 2

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 โดย ท่านผู้อำนวยการรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ให้การต้อนรับคณะของ นายสำเภา ปู่เพี้ยน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา อดีตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

Read More »

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2566

เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราชแห่งชาติ 23 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญแก่ประเทศไทย

Read More »
บริการออนไลน์ E-SERVICE
วารสาร