โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ต้อนรับ​รองผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 โดย​ นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมให้การต้อนรับ​ ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล​ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา