โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

Merry Christmas & happy new year 2024

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ​นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู​ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Merry Christmas & happy new year 2024 ขึ้น ภายในงานมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันระหว่างคณะครูและนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน