โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการผู้คุมสอบในการสอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒