โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ร่วมแสดงความยินดี

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา