โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมพิธีพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ