โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

กิจกรรม จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ โดยนางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ การทำกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกองพันทหารราบที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา