โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

28 พฤศจิกายน 2566 น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้โรงเรียนได้พาน้อง ๆ เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใกล้บ้านอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และอุทยานไทรงาม ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขากลับยังได้เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่คุณย่าโมและคุณแม่บุญเหลือได้ร่วมกันสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องชาวโคราช