โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
Bunluawittayanusorn 2 School

ต้อนรับคุณครูใหม่ สู่รั้วบุญเหลือ 2

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 โดย ท่านผู้อำนวยการรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ให้การต้อนรับคณะของ นายสำเภา ปู่เพี้ยน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา อดีตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสามพรานวิทยา ที่เดินทางมาส่ง คุณครูบรรลือฤทธิ์ พูนศรี ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น